Terug naar overzicht

Wat is
EIA-regeling?

Fiscale voordelen met de energie-investeringsaftrek voor zonnepanelen

Steeds meer bedrijven maken de overstap naar duurzame energie om zo hun CO2-uitstoot te verminderen. Met de Energie-investeringsaftrek (EIA) stimuleert de overheid die overstap voor ondernemers in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden. De EIA-subsidie geldt voor inkomsten- of vennootschapsbelastingplichtige ondernemers en voor overheidsondernemingen, stichtingen of verenigingen die vennootschapsbelastingplichtig zijn. Door met de zonnepanelen te profiteren van de EIA-subsidie verminderd niet alleen je CO2-uitstoot, maar heb je ook fiscaal voordeel en een lagere energierekening.

ENERGIE-INVESTERINGSAFTREK

Om de investering in duurzame energie voor bedrijven makkelijker te maken, publiceert de overheid elk jaar de Energielijst. Hierin staan alle bedrijfsmiddelen waar bedrijven EIA-subsidie over kunnen ontvangen. Voor 2022 heeft de overheid voor de EIA-subsidie een budget van € 149 miljoen gesteld. Bij investering in bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan kan EIA-subsidie worden aangevraagd voor de aanschafkosten, voortbrengingskosten, de kosten voor energieadvies en de aanschaf- en montagekosten. Dit geldt ook voor zonnepanelen; met de EIA-subsidie kunnen zonnepaneelhouders 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst, met en maximum van € 750,- per kW. Hiermee levert de EIA-subsidie gemiddeld 11% belastingvoordeel op.

Het is belangrijk dat de EIA-subsidie binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting wordt aangevraagd. Verder gelden er nog andere voorwaarden om gebruik te mogen maken van de EIA-subsidie:

  • Het investeringsbedrag is minimaal € 2.500, -.
  • Je betaalt inkomsten – of vennootschapsbelasting.
  • De zonnepanelen aansluiting is maximaal 3 x 80 ampère.
  • Het totale piekvermogen ligt boven de 15 kW.
  • De zonnepanelen zijn nog niet eerder gebruikt.

WAT LEVERT HET OP?

Stel je schaft voor je bedrijf een zonnepaneleninstallatie aan van € 38.000, – met een aansluiting van 3 x 63 Ampère en een gezamenlijk piekvermogen van 35 kW. Je voldoet dan aan alle voorwaarden voor een EIA-subsidie. Maar omdat de installatie € 1.085, – per kW is, mag er niet van het gehele bedrag worden afgetrokken. De 45,5% wordt dus berekend op de volgende manier: 35 kW x € 750,- = € 26.250, -. In totaal mag je dan € 11.943,75 extra aftrekken van je winst. Dit is uiteraard nog exclusief het geld dat je bespaart op de energierekening.

DE EIA GECOMBINEERD MET ANDERE REGELINGEN

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de energie-investeringsaftrek kan je beide gebruiken voor de investeringskosten, waardoor je nog meer bespaart op je investering. De EIA en Milieu-investeringsaftrek (MIA) mogen niet voor dezelfde kosten gebruikt worden, dus je moet tussen de twee kiezen. Een andere optie is de kosten opsplitsen in een EIA- en een MIA-deel. Dit kan extra voordelig zijn, omdat het voordeel van de EIA groter is dan de MIA. Denk hier goed over na voor het melden van de investering, na de melding is omzetten namelijk niet meer mogelijk. Verder kan je voor de zonnepaneleninstallatie niet een ISDE-subsidie aanvragen als je al een EIA-subsidie heeft.

 

Samenwerken?
neem contact op