Terug naar overzicht

Wat is de
KIA-regeling?

De KIA regeling is een fiscale regeling speciaal voor ondernemers

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een fiscale regeling speciaal voor ondernemers. De overheid wil met de KIA-regeling investeringen in bedrijfsmiddelen stimuleren. Denk hierbij aan laptops, printers en kantoormeubelen, maar ook aan zonnepanelen. Kleine ondernemingen zoals een firma of vennoot kunnen dus met de KIA-regeling besparen op hun investering in zonnepanelen, wat het een voordelige investering maakt. Bovendien kan je nog meer geld besparen door de KIA-regeling te combineren met de EIA-subsidie.

KIA-REGELING

De KIA-regeling is de aftrek die je jaarlijks kunt doen voor je aangeschafte bedrijfsmiddelen. Er is dus officieel geen KIA-subsidie; het is een investeringsaftrek. Maximaal kan je 28% van je totale investering in zonnepanelen aftrekken van je winst. Je kan gebruik maken van de KIA-regeling 2022 als je in één kalenderjaar in totaal tussen € 2.401, – en € 332.994, – investeert in bedrijfsmiddelen. Aangezien ook andere bedrijfsmiddelen onder de KIA-regeling vallen, is het verstandig om met de boekhouder te overleggen wanneer welke investering te maken zodat ze voor jou het meest voordelig uitpakken. Soms is het bijvoorbeeld voordeliger om de ene investering eerder te doen en de ander later. Om de KIA-regeling voor je investering in zonnepaneleninstallatie te gebruiken, gelden de volgende eisen:

  • De zonnepanelen zijn voor zakelijk gebruik.
  • Het geld waarmee in de zonnepaneleninstallatie geïnvesteerd is, kan worden aangetoond als bedrijfsvermogen.
  • De investering bedraagt minimaal € 450, -.

Hoeveel winst valt met de KIA-regeling te behalen?

In de tabel hieronder staat hoeveel fiscaal voordeel te behalen valt met de KIA-regeling in 2022. Het uiteindelijke bedrag moet dus van de gemaakte winst afgetrokken worden.

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
Minder dan € 2.400 0%
€ 2.401 t/m € 59.939 28% van het investeringsbedrag
€ 59.940 t/m € 110.998 € 16.568
€ 110.999 t/m € 332.994 € 16.568 vermindert met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 110.999
Meer dan € 328.721 0%

Is je onderneming een onderdeel van een samenwerkingsverband, zoals een vennootschap onder firma of een maatschap? Dan wordt de aftrek van de KIA-regeling anders berekend. Er wordt gekeken naar de totale investering en naar afzonderlijke investeringen. Daarnaast gelden deze extra eisen voor het aanvragen van de KIA-regeling:

  • De vennoten verdelen het investeringsbedrag volgens hetzelfde criterium en op redelijke verhouding.
  • De verdeling geldt voor alle vormen van investeringsaftrek en voor alle vennootschappelijke investeringen van de deelnemers aan het samenwerkingsverband.
  • Bij de berekening van de desinvesteringsbijtelling mag je niet van een andere verdeling uitgaan dan bij de investeringsaftrek gebruikt is.
  • Het gezamenlijk verzoek wordt ingediend voordat de inkomsten- of vennootschapsbelasting van een van de deelnemers vaststaat.

 

Samenwerken?
neem contact op