Terug naar overzicht

Omvormer
zonnepanelen

Lees alles over de verschillende omvormers voor je zonnepanelen

Zonnepanelen wekken gelijkstroom op, maar stopcontacten werken op wisselstroom. Een omvormer zorgt voor het omzetten van gelijkstroom naar wisselstroom. De omvormer zorgt er dus voor dat de opgewekte stroom ook echt gebruikt kan worden. Dit maakt de omvormer het hart van de zonnepaneleninstallatie en daarmee erg bepalend voor het rendement. De juiste keuze omvormer is dan ook erg belangrijk.

WAT ZIJN DE BESTE OMVORMERS VOOR ZONNEPANELEN?

Er zijn verschillende omvormers voor zonnepaneleninstallaties, te weten stringomvormers met en zonder power optimizers, micro-omvormers en hybride omvormers. Welke omvormer het beste bij jouw project past, is afhankelijk van het legplan, het vermogen van jouw zonnepaneleninstallatie en diverse omgevingsfactoren.

STRINGOMVORMER VOOR ZONNEPANELEN

De stringomvormer wordt het meest gebruikt. Bij een stringomvormer zijn de zonnepanelen, door een kabel, aaneengesloten in een serie. Deze serie wordt aan een omvormer aangesloten, waarna het een string wordt genoemd. Op één string passen een maximaal aantal panelen, dit wordt bepaald door het vermogen van het paneel en het type omvormer. De hoeveelheid strings op een omvormer is afhankelijk van de maximale capaciteit van de omvormer. Bij de configuratie moet goed worden gekeken naar hoe de zonnepanelen liggen en wat de instralingshoek is.

VOOR- EN NADELEN STRINGOMVORMER

Vanwege de eenvoudige technologie is de prijs van deze omvormer het meest voordelig. Ook op de lange termijn blijft de stringomvormer goed presteren, omdat er minder schakels in zitten en dus minder onderdelen kapot kunnen gaan. Stel, er zijn defecten bij de omvormer, dan kan hij eenvoudig worden gemaakt of vervangen. De stringomvormer hangt immers vaak op een centrale plek. Schaduwvorming op de panelen vormt het grootste nadeel van een stringomvormer. Als er schaduw valt op één of meerdere zonnepanelen, reduceert namelijk het vermogen. Deze reducties zijn echter minimaal en over het algemeen is bij projecten de keuze voor een stringomvormer de meest efficiënte.

POWER OPTIMIZERS VOOR ZONNEPANELEN

Het gebruik van power optimizers zorgt er voor dat elke paneel (of in paren van twee) apart wordt geschakeld. Power optimizers worden dan ook vaak ingezet om het vermogensverlies van stringomvormers, door bijvoorbeeld schaduwvorming, te beperken. De power optimizers worden onder het paneel gemonteerd. In plaats van het direct omzetten van de gelijkstroom in wisselstroom, zorgt de power optimizer voor het optimaliseren van de geproduceerde gelijkstroom. Hierdoor blijft elk individueel zonnepaneel maximaal leveren, terwijl ze wel serieel geschakeld zijn. De geproduceerde gelijkstroom wordt vervolgens in een centrale omvormer omgezet in wisselstroom. Ook bieden de power optimizers de mogelijkheid om het vermogen per zonnepaneel te controleren. Bij omgevingen met veel schaduwinvallen kan dit een interessante optie zijn, echter brengt de extra hardware ook een extra kostenpost met zich mee.

MICRO-OMVORMER VOOR ZONNEPANELEN

Bij systemen met micro-omvormers heeft elk zonnepaneel haar eigen micro-omvormer en worden de zonnepanelen parallel aan elkaar verbonden op een verzamelkabel. Dit noemt men een parallelle schakeling. De stroom van de zonnepanelen wordt geleid naar een kleine, centrale omvormer. Door de parallelle schakeling heeft een beschaduwd of defect zonnepaneel geen effect op het presteren van de andere panelen.

Micro-omvormers maken van ieder zonnepaneel een apart systeem. Dit is bijvoorbeeld voordelig bij het gebruik van meerdere daken of wanneer er sprake is van schaduwvorming. Doordat ieder zonnepaneel een eigen omvormer heeft, hebben micro-omvormers een hoger prijskaartje, ten opzichte van stringomvormers. Naast de duurdere hardware, is ook de bekabeling een stuk prijziger. Bij gelijkstroom kun je namelijk meer stroom over een dunnere kabel heen leiden.

HYBRIDE OMVORMER VOOR ZONNEPANELEN

Voor systemen waarbij direct, of op een later moment, accu’s bijgeplaatst worden, kan er worden gekozen voor hybride omvormers. Deze omvormers kunnen aan hun DC-kant ook de stroom naar een accu leiden waar deze dan niet meer hoeft te worden omgevormd. Doordat deze stroom niet dubbel hoeft te worden omgevormd zorgt het voor minder verliezen in het gehele systeem. Door nu al hybride omvormers te plaatsen, sta je helemaal klaar voor een latere accu-uitbreiding.

Generation Green werkt voornamelijk met stringomvormers. Deze omvormers zijn robuust en het meest efficiënt, als ze de hele dag werken. Dit maakt ze erg geschikt voor de industrie. Ook zijn ze beter te onderhouden, doordat ze los van de zonnepaneleninstallatie zijn geplaatst.

Power optimizers voor zonnepanelen

Het gebruik van power optimizers verhoogt de stroomproductie van de zonnepanelen. Power optimizers worden dan ook vaak ingezet om het vermogensverlies van stringomvormers, door bijvoorbeeld schaduwvorming, te berperken. De power optimizers worden aan de achterkant van de zonnepanelen gemonteerd. In plaats van het direct omzetten van de gelijkstroom in wisselstroom, zorgt de power optimizer voor het optimaliseren van de geproduceerde gelijkstroom. Hierdoor blijft elk individueel zonnepaneel maximaal leveren, terwijl ze wel serieel geschakeld zijn. De geproduceerde gelijkstroom wordt vervolgens in een centrale omvormer omgezet in wisselstroom. Ook bieden de power optimizers de mogelijkheid om het vermogen per zonnepaneel te controleren.

Voor- en nadelen power optimizers

Het grootste voordeel van de power optimizer betreft dus het extra gegenereerde vermogen uit ieder zonnepaneel. Power optimizers gelden echter als een extra stukje techniek. Dit maakt je zonnepaneleninstallatie extra storingsgevoelig. De power optimizer is achter het zonnepaneel bevestigd, waardoor het lastig te bereiken is bij defecten of onderhoud.

Micro-omvormer voor zonnepanelen

Bij systemen met micro-omvormers heeft elk zonnepaneel haar eigen micro-omvormer en worden de zonnepanelen parallel aan elkaar verbonden op een verzamelkabel. Dit noemt men een parallelle schakeling. De stroom van de zonnepanelen wordt geleid naar een kleine, centrale omvormer in huis. Door de parallelle schakeling heeft een beschaduwd of defect zonnepaneel geen effect op het presteren van de andere panelen.

Voor- en nadelen micro-omvormer

Micro-omvormers maken van ieder zonnepaneel een apart systeem. Dit is bijvoorbeeld voordelig bij het gebruik van meerdere daken of wanneer er sprake is van schaduwvorming of defecten aan een zonnepaneel.
Doordat ieder zonnepaneel een eigen omvormer heeft, hebben micro-omvormers een hoger prijskaartje, ten opzichte van stringomvormers.

Hybride omvormer voor zonnepanelen

Opgewekte stroom van de zonnepanelen opslaan in een accu gebeurt via een hybride omvormer. De hybride omvormer geleidt de stroom naar waar het in het pand nodig is. Zodra er meer stroom wordt opgewekt dan verbruikt, gaat de opgewekte stroom naar een accu toe. Vervolgens is de stroom vanuit de accu op ieder gewenst moment te gebruiken. Kiezen voor een accu kan verschillende reden hebben. Zo zijn er in Nederland steeds meer plekken waar het stroomnet overbelast is en zorgen de vollatiele energieprijzen voor meer onzekerheid, maar biedt dit tegelijkertijd ook kansen om te handelen op de energiemarkt.

Generation Green werkt voornamelijk met stringomvormers. Deze omvormers zijn robuust en het meest efficiënt, als ze de hele dag werken. Dit maakt ze erg geschikt voor de industrie. Ook zijn ze beter te onderhouden, doordat ze los van de zonnepaneleninstallatie zijn geplaatst.

Samenwerken?
neem contact op