Terug naar overzicht

Zonnepanelen energielabel:
Hoe zit dat?

Krijg een groener energielabel met zonnepanelen

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig jouw pand is. Dit gaat van A++ (zeer energiezuinig) tot G (zeer onzuinig). Bij het berekenen van het energielabel kijkt men naar het primair fossiele energiegebruik in kilowattuur, per vierkante meter, per jaar (kWh/m²/jr). Hoe minder fossiel energieverbruik, hoe beter het energielabel. Met zonnepanelen zorg je voor een verbetering van je energielabel.

Waarom is een energielabel belangrijk?

Voor utiliteitsgebouwen is het bij verkoop, verhuur of oplevering verplicht om een energielabel te hebben. Bovendien komen er steeds strengere eisen voor kantoorpanden, groter dan 100 m2. Vanaf 1 januari 2023 dient elk kantoorpand minimaal energielabel C te hebben. Mocht dit niet het geval zijn, dan mag het pand niet meer als kantoor gebruikt worden. Het is daarom slim om met zonnepanelen het energielabel te verhogen. Voor het verkrijgen van het energielabel dient een geregistreerde EnergiePrestatie-adviseur je pand te komen beoordelen. Op basis van een inspectie wordt een label gemaakt en het pand geregistreerd. Als je energielabel groen is, straal je een goed imago uit naar je omgeving, maar het energielabel is niet alleen een goede indicator voor hoe zuinig je pand is. Op het label staat ook wat je kan doen om je pand nog energiezuiniger te maken, bijvoorbeeld door het energielabel met zonnepanelen te verbeteren.

Energielabel verbeteren door zonnepanelen

Zonnepanelen zijn niet alleen een slimme oplossing om je pand te verduurzamen. Naast het leveren van groene energie zorgen ze ook voor een lagere energierekening. Verder gaan zonnepanelen gepaard met vele subsidies, waardoor ze op de korte én lange termijn een gunstige investering zijn. Je krijgt niet alleen een beter energielabel met zonnepanelen. Je kunt ook een BREEAM-certificering aanvragen. Met een BREEAM-certificaat verhoog je de bedrijfswaarde en kan je aan jouw omgeving laten zien dat je zorgdraagt voor een beter milieu.

Energielabel en energie-index

Bij het bepalen van het effect van zonnepanelen, kijken we naar het energielabel en de energie-index. Het energielabel is gebaseerd op 10 factoren, zoals het bouwjaar van het pand, het type pand en of het geïsoleerd is. De energie-index geeft aan wat de werkelijke energieprestatie van het pand is. Hier wordt met circa 150 factoren rekening gehouden. Het energie-index rapport geldt dan ook als de meer gedetailleerde versie van het energielabel.
Energielabel Energie-index

Energielabel Energie-index
A++ ≤ 0,50
A+ 0,51 – 0,70
A 0,71 – 1,05
B 1,06 – 1,30
C 1,31 – 1,60
D 1,61 – 2,00
E 2,01 – 2,40
F 2,41 – 2,90
G > 2,90

Het plaatsen van zonnepanelen verlaagt de energie-index en verbetert daarmee het energielabel. De precieze invloed van de zonnepanelen op het energielabel is afhankelijk van hoeveel zonnepanelen er worden geplaatst en wat de omvang van het pand is. Bij het bepalen van het energielabel wordt niet gekeken naar het wattpiek vermogen van de zonnepanelen. De overheid kijkt enkel naar de oppervlakte van de zonnepanelen en rekent vervolgens met een waarde van 20 wattpiek per meter.

Samenwerken?
neem contact op