ONS FUNDAMENT
People, Planet, Profit

Ons MVO-beleid rust op het fundament van “People, Planet, Profit”, waarbij we geloven dat economisch succes hand in hand kan gaan met sociale verantwoordelijkheid en milieubewustzijn. We streven naar een tastbare en positieve impact op drie cruciale pijlers: mens, milieu en welzijn. Onze inzet is waardecreatie op de lange termijn, niet alleen voor ons bedrijf maar ook voor de bredere gemeenschap waarin we actief zijn.

Duurzaamheidsmissie
Sustainable Development Goals

We hebben als missie om duurzaamheid integraal te verankeren in zowel onze visie als de uitvoering van al onze activiteiten. Niet alleen leveren we duurzame zonne-energie; wij streven ook naar een alomvattende bijdrage aan duurzaamheid en het realiseren van diverse Sustainable Development Goals.

SDG 7: Betaalbare en Duurzame Energie

Wij verbinden ons ertoe om duurzame energieoplossingen te implementeren, waardoor we bijdragen aan de wereldwijde inspanningen om betaalbare en duurzame energie voor iedereen toegankelijk te maken.

SDG 8: Eerlijk Werk en Economische Groei

Wij stimuleren eerlijke werkgelegenheid en bevorderen economische groei door groepen met afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken bij projecten en samen te werken met partners die zich inzetten voor eerlijke kansen en ontwikkeling.

SDG 9: Industrie, Innovatie en Infrastructuur

Met een focus op verduurzaming van bedrijven, innovatie in technologieën en bouwmethoden dragen wij bij aan de bevordering van duurzame industrieën en (energie-)infrastructuur.

SDG 11: Duurzame Steden en Gemeenschappen

We dragen actief bij aan de ontwikkeling van duurzame steden en gemeenschappen door het realiseren van een duurzamere bebouwde omgeving, waarbij we lokale gemeenschappen betrekken en ons inzetten voor educatie van jongeren.

SDG 12: Verantwoorde Consumptie en Productie

Wij zetten in op MVO door het verduurzamen van onze producten, processen en projecten. Zo zetten we in op het minimaliseren van afval en transport, het optimaliseren van energieverbruik, het gebruik van verantwoorde materialen en het recyclen van zonnepanelen.

SDG 13: Klimaatactie

We nemen onze verantwoordelijkheid in de strijd tegen klimaatverandering door duurzame oplossingen te integreren, de CO2-uitstoot te verminderen en klimaatbestendige projecten te ontwerpen.

SDG 15: Leven op het Land

Wij dragen bij aan het behoud en bevorderen van biodiversiteit door onze projecten te ontwerpen met respect voor ecosystemen, waarbij we streven naar een harmonieuze coexistentie tussen mens en natuur.

Certificeringen en brancheverenigingen

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden geven een beeld van de identiteit van onze organisatie. Ze vormen bovendien de basis voor een duurzame organisatie, met aandacht voor onze eigen medewerkers, opdrachtgevers en andere stakeholders, nu en in de toekomst.

Een platte
organisatie structuur

Met onze platte organisatiestructuur creëren we een open bedrijfscultuur, met directe communicatie en breed gedeelde verantwoordelijkheden. Wij geloven dat dit creativiteit, innovatie, flexibiliteit en samenwerking bevordert. Dit sluit dus aan bij onze kernwaarden als organisatie. Bovendien is ons aanpassingsvermogen groot, door snellere besluitvorming en directe communicatie, wat essentieel is in de snel veranderende energie-industrie. Zie voor ons organogram het volledige MVO-beleid.

Wij geven
om onze mensen

Afgelopen jaren is Generation Green gestaag gegroeid in
arbeidscontracten. Een goede ontwikkeling, maar groei brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. We blijven streven naar een cultuur waarbij mensen naar elkaar blijven omzien en voor elkaar zorgen.

Veiligheid en welzijn
van onze medewerkers

Voor ons betekent een duurzame organisatie ook zorg voor medewerkers. Daarom zetten we in op de veiligheid en het welzijn.

Veiligheid

In ons dagelijkse werk hebben we te maken met gevaarlijke stoffen, werken op hoogte, valgevaar en machinale werkzaamheden in een omgeving met soms een hoge geluidsintensiteit. We passen continu maatregelen toe om risico’s uit te sluiten of te verkleinen. Dit geldt uiteraard niet enkel voor onze eigen medewerkers, maar ook voor onze (onder)aannemers. Denk hierbij aan de inzet van een veiligheidskundige, het opstellen van V&G plannen en RI&E analyses. Sinds het begin van ons bestaan in 2019, hebben we geen ongevallen met letsel gehad, door het nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen. Wij streven naar 0 ongevallen op onze projectlocaties én op het kantoor in 2024.

Welzijn

We promoten gezondheid en werkplezier. We bieden onze medewerkers vergoedingen voor sportabonnementen, duurzame en gezonde lunches, en de mogelijkheid om via Generation Green een fiets aan te schaffen. Ook plannen we gezamenlijke vakanties en teamuitjes en promoten flexibel werken. Deze aanpak loont: we hebben een gemiddeld (ziekte) verzuimpercentage van 2,8% en een verloop van slechts 2 fulltimers in de afgelopen 5 jaar.

Onze focus
in 2024

We leveren een breed scala aan initiatieven, gericht op het verduurzamen van onze opdrachtgevers en het creëren van een positieve impact op het milieu. In 2024 streven we ernaar onze focus uit te breiden, door niet alleen ons aandeel in zonnepanelen te vergroten, maar ook door ons aanbod van energie management systemen, batterijopslagsystemen en laadpalen te vergroten. We geloven namelijk dat juist het leveren van totale energieoplossingen de sleutel is voor een duurzame, toekomstbestendige en zelfstandige energievoorziening voor bedrijven.

Supply Chain
Generation Green

Hieronder is de toeleveringsketen van onze producten en projecten in kaart gebracht. We onderscheiden activiteiten in drie categorieën: activiteiten van Generation Green (donkergroen), activiteiten van directe, vaste of nabije partners (lichtgroen) en activiteiten van indirecte of buitenlandse partners (blauw). We dragen verantwoordelijkheid voor onze partnerkeuzes en de manier waarop zij hun activiteiten inrichten. Echter hebben we buiten Nederland beperkte invloed op de bezigheden van onze partners. Daarom selecteren we zoveel mogelijk gecertificeerde partners die zich inzetten voor duurzaamheid en MVO. Zo streven we naar een duurzamere keten en bouwen we aan langdurige, verantwoorde partnerships.

HUIDIG MVO-BELEID
en actiepunten

Bij Generation Green zetten we ons in om de energietransitie en verduurzaming van de commerciële en publieke sector in een versnelling te brengen. Zelf doen wij aan die verduurzaming uiteraard ook mee.

In het hart van onze missie staat de overtuiging dat duurzaamheid niet slechts een doel is, maar een voortdurend streven naar positieve verandering. Daarom hebben we MVO-aandachtspunten geïdentificeerd. Deze aandachtspunten zijn getoetst op twee schalen:

 1. Hoeveel impact (kunnen) wij erop hebben als organisatie;
 2. Hoeveel impact ontwikkelingen binnen de onderwerpen op ons (kunnen) hebben. Lees meer hierover in het MVO-beleid 2023.

Ons MVO-beleid is in eerste instantie gebaseerd op de punten die het hoogst op beide schalen scoorden. Deze zijn onder te verdelen in drie categorieën:

 • Klimaat mitigatie en luchtvervuiling tegengaan door het opwekken van duurzame energie;
 • Circulariteit: schaarste van materialen en end-of-life care van producten;
 • Corruptie tegengaan en ethisch ondernemen.

Intern milieubeleid
van Generation Green

Milieubeleid
op projectbasis

We kijken verder dan enkel het leveren van duurzame energieoplossingen en beperken daarom de milieubelasting tijdens projectwerkzaamheden zo veel mogelijk. Hoe kleinere ecologische voetafdruk, hoe sneller de duurzame energie ook écht het verschil kan maken in duurzaamheid. Hieronder staan onze inspanningen om deze belasting zo laag mogelijk te houden.

Materiaal en circulariteit
 • Onze zonnepanelen zijn zorgvuldig gekozen om PFAS te vermijden, om gezondheidsrisico’s te voorkomen;
 • Onze selectie van batterijen is gericht op het vermijden van materialen met aanzienlijke ecologische en ethische uitdagingen, zoals kobalt en nikkel. Zo zijn onze producten geproduceerd met oog voor mens en milieu;
 • We zetten in op circulariteit om de levensduur van materiaal te verlengen. Dit doen we door te kiezen voor kwalitatief materiaal, goede nazorg voor het materiaal en hergebruik of recycling van materialen na de levensduur;
 • We stemmen per project de hoeveelheid materiaal aanlevering zo optimaal mogelijk af met onze leveranciers.
Afvalverwerking
 • We hergebruiken of recyclen oude zonnepanelen waar mogelijk;
 • We scheiden papier, plastic en PV pallets van restafval;
 • We hergebruiken reststringkabels en pallets voor ballasttegels;
 • We slaan overig materiaal op in onze voorraad voor een volgend project.
Energieverbruik
 • We minimaliseren energieverbruik door waar mogelijk activiteiten manueel uit te voeren en o.a. verticaal transport efficiënt te organiseren;
 • We bieden opdrachtgevers de optie om gebruik te maken van elektrisch aangestuurde constructie-instrumenten.
Routeoptimalisatie
 • We minimaliseren transport doordat een groot deel van de materiaalvoorraad zich in het magazijn bij onze logistieke partner bevindt. Zo voorkomen we overbodige transportbewegingen door tussenhandelaren te vermijden;
 • De belading van vrachtwagens – bij materiaal aanlevering en afvalvervoer – wordt gemaximaliseerd, wat het aantal afgelegde ritten vermindert.

MILIEUDOELSTELLINGEN
voor 2024

We willen blijven verbeteren en hebben dus de volgende milieudoelstellingen geïdentificeerd voor 2024:

Huidig sociaal en
ethisch beleid

Naast milieu en natuur, is duurzaam ondernemen voor ons ook geënt op een verantwoord sociaal en ethisch beleid. Dit betreft zowel beleid binnen onze eigen organisatie als ook die van onze ketenpartners. Wij omarmen onze duurzame energiebronnen en verbinden ons aan de morele verplichting ervoor te zorgen dat de productie en implementatie ervan strikt in lijn zijn met de hoogste normen voor mensenrechten. Wij houden bij de selectie van leveranciers rekening met hun ethische beleid, waarbij het respecteren van mensenrechten in de productieketen een eerste criterium is.

Intern sociaal beleid
van Generation Green

Huidig sociaal beleid
in de toeleveringsketen

 

Mensenrechten

Onze zakelijke, gecertificeerde partners en leveranciers worden zorgvuldig geselecteerd op basis van gelijke ethische normen. Schending van mensenrechten of discriminatie op basis van ras, geslacht, religie of enige andere grond wordt niet getolereerd.

Fysieke veiligheid

Sinds het begin van ons bestaan in 2019, hebben we geen ongevallen met letsel gehad, door het nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen.

Social Return On Investment (SROI)

Voor de invulling van onze SROI bieden we opdrachtgevers altijd de optie om een bepaald percentage (het streven is 2%) van het werk te laten uitvoeren door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Sociale en ethische
doelstellingen

Aangezien continue ontwikkeling en kritisch naar onszelf kijken aan de basis van duurzaamheid ligt, willen we op sociaal vlak blijven verbeteren en hebben dus de volgende doelstellingen geïdentificeerd voor 2024:

Mocht u geïnteresseerd zijn in het ontvangen van de volledige versie van ons MVO-beleid per mail, dan kunt u dat hier opvragen.

Samenwerken?
neem contact op